Bài 1: Phụ âm o, b, c (k), d, đ,h.

CÁC BÀI KHÁC
Phụ âm l, m, n, p, x, t.
Phụ âm ph, v, ch, kh, nh, th.
Phụ âm ng, f, tr, g, r, khh.